Lonen in de diamantsector

De minimumlonen in de diamantnijverheid en -handel worden vastgelegd in een CAO van paritair comité 324.

Telkens wanneer het gemiddelde gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen voor de laatste vier maanden de spilindex heeft bereikt of overschreden, worden alle brutolonen verhoogd met 2% (afgerond naar de hogere 10 eurocent).

De brutolonen die minder bedragen dan de minimumlonen van de grofbranche, worden verhoogd met hetzelfde bedrag als de grofbranche.

Minimumlonen geldig vanaf 02/03/2020 onderverdeeld in 2 categorieën:

BrancheLoon 5-daagse week 100% (euro)Per dag 100% (euro)Loon 5-daagse week 110% (euro)Per dag 110% (euro)
Grofbranche (>=0,75 karaat)
Snijden, slijpen, verstellen, diamantkeurder eerste klasse (*)
511,50102,30562,65112,53
Kleinbranche (<0,75 karaat)
snijden, slijpen, bewerken van gekleurde edelstenen, verstellen van platte goederen, verstellen voor lichtjesdop, sorteren, damantkeurder tweede klasse, zaagverstellen, andere …
Zagen, tekenen en kloven van diamant
Zaagverstellen
Andere activiteiten


485,0097,00533,50106,70

(*) diamantkeurder specialist: ten minste het loon van de diamantkeurder 1e klasse verhoogd met 10%