Lonen in de diamantsector

De minimumlonen worden vastgesteld door de in het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel gesloten collectieve arbeidsovereenkomst van  12/07/2011 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en –handel en de collectieve arbeidsovereenkomst van 12/07/2011 houdende toepassing van de loonnorm op de lonen zoals voorzien in voornoemde CAO.

Telkens wanneer het gemiddelde gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen voor de laatste vier maanden de spilindex heeft bereikt of overschreden, dienen alle brutolonen verhoogd met 2% (afgerond naar de hogere 10 eurocent) en dit vanaf de eerste maandag volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.  De brutolonen die minder bedragen dan de minimumlonen van de grofbranche, worden verhoogd met hetzelfde bedrag als de grofbranche.

Minimumlonen geldig vanaf 03/09/2018 onderverdeeld in 2 categorieën:

BrancheLoon 5-daagse week 100% (euro)Per dag 100% (euro)Loon 5-daagse week 110% (euro)Per dag 110% (euro)
Grofbranche (>=0,75 karaat)
Snijden, slijpen, verstellen, diamantkeurder eerste klasse (*)
496,2099,24545,82109,16
Kleinbranche (<0,75 karaat)
snijden, slijpen, bewerken van gekleurde edelstenen, verstellen van platte goederen, verstellen voor lichtjesdop, sorteren, damantkeurder tweede klasse, zaagverstellen, andere …
Zagen, tekenen en kloven van diamant
Zaagverstellen
Andere activiteiten


469,7093,94515,67103,33

(*) diamantkeurder specialist: ten minste het loon van de diamantkeurder 1e klasse verhoogd met 10%