Rustdagen

in de diamantnijverheid

 

Rustdagen 2018

1 snipperdag vrij te kiezen in overleg met de werkgever.
4 rustdagen collectief te nemen van dinsdag 03/04/2018 tot en met vrijdag 06/04/2018 als volgt:

Diamantbewerkers die recht hebben op 4 rustdagen:3, 4, 5 en 6 april 2018
Diamantbewerkers die recht hebben op 3 rustdagen:3, 4 en 5 april 2018
Diamantbewerkers die recht hebben op 2 rustdagen:3 en 4 april 2018
Diamantbewerkers die recht hebben op 1 rustdag:3 april 2018

Vijfde rustdag: vrij te nemen in overleg met werkgever of vastleggen op ondernemersvlak.

De dagen waarop de rustdagen dienen te worden genomen, worden vastgelegd door het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Per arbeider bedraagt de vergoeding voor de rustdagen 2% van het aangegeven loon (110%) van het vorige jaar. Op deze vergoeding wordt 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

De diamantarbeiders hebben per jaar maximaal recht op 5 collectieve rustdagen + 1 vrij te nemen snipperdag (in het 5-dagenweek stelsel).

Berekening aantal rustdagen

Om het aantal rustdagen waarop een diamantarbeider recht heeft te kunnen berekenen, neemt men de totale som van alle bezoldigde dagen (effectief gewerkte dagen + feestdagen + dagen van gewaarborgd loon) van vorig jaar (tewerkstelling in de diamantnijverheid).

Dit totaal bepaalt, aan de hand van onderstaande tabel, het aantal rustdagen waarop betrokkene recht heeft.

Som bezoldigde dagenAantal te nemen
rustdagen
VanTot
1471
48942
951423
1431894
1905