Vergoeding aan de afgestudeerden

De Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid kent aan de leerlingen die aan de leerplicht (zowel voltijdse als deeltijdse) hebben voldaan en die in dienst treden (als arbeider of leerling) bij een werkgever van de diamantnijverheid, een bijzondere vakantievergoeding toe.

Het bedrag van de vergoeding wordt als volgt vastgesteld:

Voor de zomervakantie:223,10 €
Voor de wintervakantie:74,37 €

Om de premie te bekomen zal de jongere door bemiddeling van een vakorganisatie aan de RVD een door deze organisatie ter beschikking gesteld formulier overmaken.

De vergoedingen zullen uitbetaald worden vóór de aanvang van de wettelijke vakantieperiodes van de diamantnijverheid.