Verlenging cao’s

  • cao betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en –handel. Er werd verduidelijkt dat de tegemoetkoming in de vervoerkosten “eigen vervoer” ook vervoer per fiets inhoudt.
  • cao betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques. De werkgevers dienen vanaf 1 januari 2016 een tegemoetkoming van minimum 5,46 EUR te betalen per effectief gewerkte dag in plaats van 4,46 EUR. De maaltijdcheques worden vanaf 1 oktober 2015 ter beschikking gesteld in elektronische vorm.
  • cao betreffende de betaling van een anciënniteitspremie aan de werknemers in de diamantnijverheid en –handel
  • cao tot vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen in de diamantnijverheid
  • cao betreffende de betaling van een cadeaucheque aan de werknemers in de diamantnijverheid en –handel
  • cao betreffende de toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder in de sector van de diamantnijverheid
  • cao tot vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten