Onthaal

De Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid is een vakantiefonds dat zich bezig houdt met de uitbetaling van het vakantiegeld van de arbeiders in de diamantnijverheid, de administratieve uitwerking van de collectieve arbeidsovereenkomsten en andere reglementeringen met betrekking tot de arbeiders in de diamantsector.

De Rijksverlofkas wordt beheerd door een Raad van Bestuur, paritair samengesteld uit werknemers- en werkgeversafgevaardigden.

Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid vzw
Besluit van de Regent van 11.05.1946

Hoveniersstraat  22
2018 ANTWERPEN 1
Tel: 03/213 50 30
Fax: 03/231 16 74

openingsuren:
maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00

e-mail:
mail verlofkas

KBO: 0410.614.262