Lonen in de diamantsector

De minimumlonen in de diamantnijverheid en -handel worden vastgelegd in een CAO van paritair comité 324.

Telkens wanneer het gemiddelde gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen voor de laatste vier maanden de spilindex heeft bereikt of overschreden, worden alle brutolonen verhoogd met 2% (afgerond naar de hogere 1/100e).

De brutolonen die minder bedragen dan de minimumlonen van de grofbranche, worden verhoogd met hetzelfde bedrag als de grofbranche.

Ingevolge een protocol van akkoord, afgesloten in datum van 10 december 2021 in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en –handel, is beslist  dat de weeklonen worden omgezet naar uurlonen, berekend met 4 cijfers na de komma, afgerond naar de hogere 1/100e.

Minimumlonen geldig vanaf 06/11/2023 onderverdeeld in 2 categorieën:

BrancheUURLOON 100% (EURO)UURLOON 110% (EURO)
Grofbranche (>=0,75 karaat)
Snijden, slijpen, verstellen, diamantkeurder eerste klasse (*)
15,4316,97
Kleinbranche (<0,75 karaat)
snijden, slijpen, bewerken van gekleurde edelstenen, verstellen van platte goederen, verstellen voor lichtjesdop, sorteren, damantkeurder tweede klasse, zaagverstellen, andere …
Zagen, tekenen en kloven van diamant
Zaagverstellen
Andere activiteiten


14,7516,23

(*) diamantkeurder specialist: ten minste het loon van de diamantkeurder 1e klasse verhoogd met 10%