Jaarlijkse toelage SWT

(voorheen brugpensioen)

De diamantbewerkers die hun rechten doen gelden op SWT hebben recht op de jaarlijkse toelage. Deze toelage wordt voor de eerste maal uitgekeerd in het jaar waarin zij met SWT gaan, en voor de laatste maal in het jaar waarin zij hun rechten op rustpensioen doen gelden.

De toelage wordt ieder jaar in de maand december uitbetaald en bedraagt:

Jaarlijkse toelage:74,37 €