Wijziging bankrekening – vakantiebijdragen

Hierbij willen wij u mededelen dat de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid per 01/01/2024 een nieuw rekeningnummer zal gebruiken voor overschrijving van de bijdragen.
Ons oude rekeningnummer (Bpost rekening) zal komen te vervallen.

Wij verzoeken u ons nieuwe rekeningnummer in uw systeem op te nemen.
Hierbij de nieuwe gegevens:

BE90 7340 7497 3632
KREDBEBB
Ten name van: VAKANTIEBIJDRAGEN