Bijkomende vakantiedagen +56 jaar

Belangrijk: u moet deze vakantiedagen aanvragen. Ze worden niet automatisch toegekend.

Heb ik recht?

Als u aan drie voorwaarden voldoet dan kan u bijkomende vakantiedagen ontvangen:

  1. U bent 56 jaar of ouder op 31 december vorig jaar,
  2. U werkte in de diamantnijverheid of handel als arbeider op 31 december vorig jaar,
  3. U heeft minstens 100 dagen effectief gewerkt, u krijgt dan 2 tot 4 bijkomende vakantiedagen:

Van 100 dagen t/m 150 dagen2 bijkomende vakantiedagen
Van 151 dagen t/m 200 dagen3 bijkomende vakantiedagen
Meer dan 200 dagen4 bijkomende vakantiedagen

Welke vergoeding krijg ik?

U krijgt als vakantiegeld het gemiddelde dagloon dat u verdiende bij de werkgever op 31 december van het vorige jaar. Dit bedrag wordt net zoals het gewone vakantiegeld verminderd met de RSZ-bijdrage en de bedrijfsvoorheffing.

Hoe aanvragen?

Belangrijk: u moet deze vakantiedagen aanvragen. Ze worden niet automatisch toegekend.

  • U krijgt het formulier van ons opgestuurd als uit onze gegevens blijkt dat u recht kan hebben.
  • U moet het formulier volledig invullen per kwartaal.
  • U laat het formulier ook ondertekenen door uw werkgever.
  • U brengt dit formulier binnen bij ons of stuurt dit op per post naar Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid vzw, Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen.
  • U krijgt de bijkomende vakantiedagen uitbetaald 1 maand na het einde van het kwartaal.

Als u nog vragen heeft, of u heeft geen formulieren ontvangen, dan kan u ons steeds contacteren.