Onthaal

Wegens de huidige situatie zullen onze diensten bij voorkeur bereikbaar zijn per telefoon of e-mail.

De Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid vzw zorgt voor de uitbetaling van het vakantiegeld voor de arbeiders in de diamantnijverheid en de administratie van voordelen uit collectieve arbeidsovereenkomsten en andere reglementeringen met betrekking tot arbeiders in de diamantsector.

De Rijkverlofkas voor de Diamantnijverheid vzw staat in voor de administratie van het Fonds voor de Diamantnijverheid en het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector.

De Rijksverlofkas wordt beheerd door een Raad van Bestuur, paritair samengesteld uit werknemers- en werkgeversafgevaardigden.

Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid vzw
Besluit van de Regent van 11.05.1946

Hoveniersstraat  22
2018 ANTWERPEN 1
Tel: 03/213 50 30

openingsuren:
maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00

e-mail:
mail verlofkas

KBO: 0410.614.262

RPR ANTWERPEN