De berekening van het vakantiegeld

voor de arbeiders in de diamantnijverheid

Het vakantiegeld wordt in twee delen uitbetaald, het zomervakantiegeld (incl. 4% voor de feestdagen) en het wintervakantiegeld. Het nettovakantiegeld van minder dan 10€ per dienstjaar wordt niet uitgekeerd.

Het vakantiegeld aan de werknemer wordt uitbetaald via overschrijving. De betaling via circulaire cheque is niet meer mogelijk, behalve op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer. Deze aanvraag moet schriftelijk ingediend worden en zal elk jaar vernieuwd moeten worden.

Het vakantiegeld wordt uitbetaald op 1 juli of als dit in een weekend valt, op de eerste werkdag volgend op 1 juli.

Wenst u uw bankrekeningnummer op te geven of te wijzigen, neem dan contact met ons op.

Vakantiegeld

Op basis van het aangegeven jaarloon aan 110% vermeerderd met een fictief loon voor gelijkgestelde dagen.

1. Samenstelling brutovakantiegeld:

Zomer (3 weken) Winter (1 week)
Enkel vakantiegeld6,00%2,00%
Dubbel vakantiegeld6,00%2,18%
-21 jarigen (bijkomende 5e week)2,00%nvt

2. Inhoudingen:

Inhouding op dubbel vakantiegeld13,07%
(op resp. 6% (zomer) en 0,8% (winter) van het basisloon)
Inhouding solidariteitsbijdrage1,00%
van het brutovakantiegeld

3. Bedrijfsvoorheffing op het belastbaar vakantiegeld

Voor het vakantiejaar 2023/2024:

Voor belastbare vakantiegelden tot 1650€17,16%
Voor belastbare vakantiegelden boven 1650€23,22%