Uw rechten

Voor vragen over opleidingen en aanwerving:

Initiatieven ter bevordering van de werkgelegenheid
Opleiding en vorming in de ondernemingen
Stagiairs van de diamantvakschool

Basiscursus diamantslijpen
Leerlingen De StemStroom (voorheen Stedelijk Lyceum Eilandje/Meir/Siha)
Bijzondere Scholingsovereenkomst

Sluiting van ondernemingen
Het Sectorconvenant

kunt u terecht bij het Fonds voor de Diamantnijverheid.

Voor vragen over onderstaande onderwerpen kunt u terecht bij het
Intern compensatiefonds voor de diamantsector (ICD):

Sociaal Plan
Compensatiebijdrage
Compensatie-uitkering

Sociale voordelen
Bestaanszekerheid
bij ‘volledige’ werkloosheid
bij ‘tijdelijke’ werkloosheid
bij ziekte
bij langdurige ziekte
bij werkloosheid +50 jaar

Sociale toelage
Eenmalige pensioenpremie
Jaarlijkse pensioenpremie
Sectoraal pensioenstelsel
Tewerkstellingspremie
Vakbondspremie
Outplacement

SWT (brugpensioen)
Aanvullende vergoeding SWT
Verhoging aanvullende vergoeding

Hospitalisatie
Hospitalisatieverzekering voor de actieve arbeiders
Hospitalisatieverzekering voor de gepensioneerden en SWT’ers
Hospitalisatieverzekering voor bedienden en zelfstandigen