Wijziging bankrekening – vakantiebijdragen

Hierbij willen wij u mededelen dat de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid per 01/01/2024 een nieuw rekeningnummer zal gebruiken voor overschrijving van de bijdragen. Ons oude rekeningnummer (Bpost rekening) zal komen te vervallen. Wij verzoeken u ons nieuwe rekeningnummer in uw systeem op te nemen. Hierbij de nieuwe gegevens: BE90 7340 7497 3632 KREDBEBB Ten name van: VAKANTIEBIJDRAGEN

Vakantie-, feest- en rustdagen 2024

Zomervakantie 2024 (14 vakantiedagen) Van maandag 29 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024. Mits aanvraag aan het Paritair Comité voor de diamantnijverheid vóór 31 december 2023 kan vakantie verplaatst worden. 1 zomervakantiedag 2024:  vrij te nemen Wintervakantie 2024 (5 vakantiedagen) 24, 26, 27, 30 en 31 december 2024 Feestdagen en vervangdagen 2024
Maandag 01/01/2024 Nieuwjaar
Maandag 01/04/2024 Tweede … Continue Reading ››

Vakantie-, feest- en rustdagen 2023

Zomervakantie 2023 (14 vakantiedagen) Van maandag 31 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023. Mits aanvraag aan het Paritair Comité voor de diamantnijverheid vóór 31 december 2022 kan vakantie verplaatst worden. 1 zomervakantiedag 2023:  vrij te nemen Wintervakantie 2023 (4 vakantiedagen) Van dinsdag 26 t/m vrijdag 29 december 2023 (4 vakantiedagen) . 1 wintervakantiedag 2023 :  vrij te nemen Feestdagen en vervangdagen 2023 Continue Reading ››